0

Psychotechnika czyli badania dla kierowców

Transport drogowy rozwija się w niesamowitym tempie. Przechadzając się chodnikiem możemy spotkać liczne samochody transportowe, których celem jest przewiezienia danego dobra z punktu A do punktu B. Podróżują one w tym systemie po całym świecie, częstokroć mozolnie szukając miejsca oddania załadunku. Wiąże się to z gigantyczną aktywnością kierowców prowadzących tego typu pojazdy, wszak zmuszeni są oni niejednokrotnie to jazdy przez czternaście, lub nawet szesnaście godzin dziennych. Zatem właśnie badania psychotechniczne, które są obowiązkowe przed przystąpieniem do wykonywania zawodu kierowcy są tak ważne.

Są w zasadzie kluczowe, gdyż przy takim natłoku pracy nie trudno o wypada, w związku z czym kierowcy Ci muszą być bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia wozu w ciągłym stanie koncentracji i skupienia. Badanie psychologiczne powinno zawierać orzeczenie, które zawiera dany komunikat: „Stwierdzam brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy”. Jednocześnie druk musi przedkładać o terminie wykonania następnych badań – z reguły jest to wspomniane pięć lat. Podejmując się wykonania winniśmy zwrócić uwagę na to, czy są one przeprowadzane na podstawie artykułu 39k ustawy o transporcie drogowym. Zdarza się gdyż, że potwierdzenia wykonywania zawodu wystawiane są błędnie, na podstawie artykułu 124 ustawy 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Problem w tym , że dotyczy on instruktorów i egzaminatorów, a nie osób zatrudnionych w transporcie drogowym.

badania psychotechniczne